ציור הקיר של ספריית גן העדן האבודה לתקרה או לקירות

טרנס לינדל מציעה לעשות ציור קיר בקנה מידה גדול עבור הספרייה שלך על בסיס פרקים בגן העדן של מילטון. העלויות כוללות את שכר טרחתו בתוספת עלויות לאדריכלים, עוזרים וחומר. על מוסדות המעוניינים להגיש בקשה לפרטים נוספים.