top of page

ציור הקיר של ספריית גן העדן האבודה לתקרה או לקירות

טרנס לינדל מציעה לעשות ציור קיר בקנה מידה גדול עבור הספרייה שלך על בסיס פרקים בגן העדן של מילטון. העלויות כוללות את שכר טרחתו בתוספת עלויות לאדריכלים, עוזרים וחומר. על מוסדות המעוניינים להגיש בקשה לפרטים נוספים.

bottom of page